Download - ROMs - Nintendo Entertainment System (NES) - Lin Ze Xu Jin Yan

US title Lin Ze Xu Jin Yan
Release year1996
Publisher/Maker Waixing
Players1
GenreRole Playing Game
Lin Ze Xu Jin Yan Sorry, but there is no description for this game yet.
Lin Ze Xu Jin Yan Lin Ze Xu Jin Yan Lin Ze Xu Jin Yan
Add/Change game's information

ROMs in list: 1
..
 

EMU-Russia © 2001-2019